موندم کره ای ها خالی بندترن یا هندیا

به جان خودم میشه کشته شدن با موز رو باور کرد

ولی رابطه های عشق پاک کره ای ها رو عمرااااا نمیشه 

بعد 143 قسمت و شونصد سال رابطه عاشقانه و هم خونه بودن، فقط یدونه لب ؟؟؟؟؟!!!!

چطوووور ممکنه آخه؟؟!!


+یه چی بگو بگنجه