قریب به یکماه میشه که برای یک کار اداری مزخرف دارم امروز و فردا میکنم و البته هنوز دلایل متعدد دیگه ای برای انجام ندادنش دارم که اگه بخوام از هرکدوم یکبار هم استفاده کنم، تا سه چهار ماه دیگه جوابگوی گشادیم هست

تا ببینیم خدا چی میخواد