گفتن پدر وقتی میخواد وارد خونه بشه و بچه ها تو خونه ان، بی هوا کلید نندازه بعد یهو وسط هال ظاهر شه، بلکه زنگ بزنه، سر و صدا کنه و کمی فرصت بده به اهل خونه تا جمع و جور شن، شاید نخوان پدر در اون وضعیت اونا رو ببینه
تغافل و تجاهل یک اصل تربیتیه که باعث میشه حس امنیت، اعتماد بنفس، حفظ حرمت در خونه رشد کنه، و در کل بچه ها با شخصیت بار بیان بخاطر فرصت انتخاب و تفکری که بهشون داده میشه، 
و البته آفاتی هم داره، مثل رشد سوءاستفاده و ریا و نفاق، اما انقدر اون رویش و رشد و قدرت روحی، گرانبها هست که این آفات و تلفات ارزشش رو داره

پیامبر عزیز ما روش برخوردش همین بود، مهربانی، ندیدگرفتن، تجاهل تغافل ، برای همین بزرگترین منافقین اطراف وجود نازنینش رشد کردن

هرجا نفاق هست مهربانی هست، و هرجا مهربانی هست زمینه رشد نفاق فراهمه

لازم نیست که بگم این روش در عرصه اجتماعی و حکومت داری هم جاریه، و علمای شیعه همیشه به همین سیره عامل بودند

رشد شخصیتی جامعه در گرو ایجاد زمینه آرام در انتخاب و تفکره. 

اونوقت اصلا به ذهنتون هم نرسه که مناظره های انتخاباتی باعث ایجاد فضای تنش و قطبی سازی میشه و معلومه که در نبود آرامش نمیشه انتظار رشد شعور سیاسی داشت.