همش یه حسی بهم میگه زندگیم قراره با یه تکون شدید وارد فاز جدید و خوفناکی بشه 
حس شیشم ام در اینجور موارد معمولا کارش درسته
یه صدایی تو گوشم میگه هرچی مفت خوردی بسه، دیگه نوبت توئه

+میدونی وقتی یکی پشتت نباشه که بهش دلگرم بشی، قبل اینکه بازی شروع بشه میبازی